Kulturplus i skolan (2007)

Titel: Kulturplus i skolan
År: 2007
Beställare: Arbetsförmedlingen – Kultur Media Öst
Idé: I Kulturplus i skolan arbetade nio kulturarbetare på sex olika skolor i stockholmsregionen. Grundtanken i projektet var att närvaron av kulturarbetare i skolan skapar nya infallsvinklar och arbetsmetoder i mötet mellan lärare och elever.