Att dela ett samhälle (2007-2010)

Titel: Att dela ett samhälle
Konstnär: Anna Högberg, Janna Holmstedt, Johan Tiren, Johan Waerndt
År: 2007-2010
Beställare: Stockholms Läns Landsting och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, i samarbete med Konstfrämjandet.
Idé: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen tog fram en ny regional utvecklingsplan inför 2010. Två delprojekt genomfördes:

Ett radikalt miljöombyte
Delar av TRFs aktiviteter förlades under samrådsperioden till en lägenhet i Huddinge Kommun. Där anordnades workshops med teman som innovation, integration och hållbar utveckling. Målet var att inspirera under samrådsprocessen.

Att dela ett samhälle
Projektet består av tre verk: 1. Epiloger (Johan Tiren) – en serie posters där fokus är individen i relation till de övergripande strukturerna. 2. Som svampar ur jorden (Holmstedt & Högberg) – planscher där olika mötesplatser och sociala system i regionen kartläggs och visualiseras. 3. Planners and players (Waerndt & Marklinger) – Regionplanering ur ett historiskt perspektiv.