Universitetssjukhuset, Linköping

Uppdrag: Förstudie, framtagning av ett genomgripande konstprogram, projektledning och samordning av arbetsgrupper för konst, beställning av byggnadsintegrerad och lös konst, sammanställning av konstkollektioner, bokproduktion.

Exempel på konstnärer för uppdrag: Anders Sletvold Moe, Rebecka Bebben Andersson

Exempel på konstnärer för inköp: Meta Isaeus Berlin, Olav Westphalen, Niki Lindroth von Bahr

Projekttid: 2011-pågående

Se mer om de genomförda projekten på Universitetsjukhuset i Linköping här.

Uppdragsgivare: Region Östergötland