Utvecklingsprojekt: Stockholms Sjukhem, Stockholm

Uppdrag: AM Public har under 2016 fått medel för att fördjupa arbetet med, aktivera och kommunicera den omfattande konstsamlingen som finns på Stockholms Sjukhem. Arbetet innefattar bland annat:
– Samarbete/utvecklingsprojekt med Nationalmuseum.
– Konstpedagogiskt arbete i form av bl a guidade visningar, seminarier och föreläsningar för patienter, personal, anhöriga och externa intressenter.
– Katalogproduktion.
– Följeforskning och dokumentation av projektet.

Projekttid: 2016-2019

Beställare: Stockholms Sjukhem