Inläggerskan & Koppformaren, Gustavsberg/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till portikerna i anslutning till huvudentréerna till husen i kvarteren Inläggerskan och Koppformaren. I Kvarteret Inläggerskan är det fyra entréer och i kvarteret Koppformaren är det tre. De gamla porslinskvarteren i centrala Gustavsberg genomgår en omvandling från kontor och industriområde till bostadsområde. I Porslinskvarteren bygger Stena Fastigheter två kvarter, Inläggerskan med 140 lägenheter och Koppformaren med 83 lägenheter.

Konstnär: Per B Sundberg

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Stena Fastigheter