Karlsbodavägen, Bromma/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till en portik som förbinder gatumiljön med gårdsmiljön vid Karlsbodavägen. Stockholmshem kommer i området att bygga bostadshus som rymmer runt 150 hyreslägenheter samt lokaler och service i bottenvåningen mot Karlsbodavägen. Dessutom kommer området att få ett grönt gångstråk med en lekplats, en park och ett torg med butiker.

Projekttid: 2017-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem