©Beatrice Orlandi. Monster. Bild från utställningen EVA. Foto: Jean-Baptiste Beranger
Current projects
Projekt i vårdmiljö
Projects in hospitals
Beställare
Clients
VISION AM PUBLIC
Vision AM Public
Stadsbyggnadsprojekt
Urban planning
Inköp
Purchases
Projects in schools
AM Public i pressen
AM Public in the press
Publikationer & Böcker
Publications & books