KONSTEN – Universitetssjukhuset i Linköping (2018)

De omfattande om- och nybyggnationer på Universitetssjukhuset i Linköping startades 2014 och kommer att pågå under ett decennium fram till 2024. Region Östergötland avsätter medel för konst i ny- och ombyggnationsprojekt. Under framväxten av de nya sjukhusbyggnaderna i Linköping har ett antal konstnärer fått i uppdrag att ta fram förslag till unika och platsintegrerade verk både inom- och utomhus.

Katalogen KONSTEN – Universitetssjukhuset i Linköping har tagits fram i samband med Region Östergötlands nya konstsatsning. Ambitionen är att den ska väcka nyfikenhet och fördjupa besökarens möte med konsten. I katalogen presenteras ett urval av den intressanta samling av samtidskonst som nu finns på Universitetssjukhuset i Linköping.

Redaktör: Ann Magnusson
Redaktionsgrupp: Ann Magnusson, Madelene Gunnarsson, Atte Öhrnell
Grafisk design: Sirje Papp