Om AM Public

BAKGRUND

AM Public är ett av Sveriges mest erfarna konsultföretag inom området konst i samhällsmiljö och erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vi arbetar med konstprojekt och beställningar av konst i samarbete med privata och offentliga kunder.

AM Public grundades av Ann Magnusson år 2000. Idag har vi över 15 års erfarenhet av uppdrag inom stat, kommun, landsting och näringsliv.

Kontoret finns på Södermalm i Stockholm men vi verkar i hela landet med ett brett nätverk av underkonsulter och experter som vi hämtar in efter behov.

BAKGRUND

AM Public är ett av Sveriges mest erfarna konsultföretag inom området konst i samhällsmiljö och erbjuder ett brett utbud av tjänster. Vi arbetar med konstprojekt och beställningar av konst i samarbete med privata och offentliga kunder.

AM Public grundades av Ann Magnusson år 2000. Idag har vi över 15 års erfarenhet av uppdrag inom stat, kommun, landsting och näringsliv.

Kontoret finns på Södermalm i Stockholm men vi verkar i hela landet med ett brett nätverk av underkonsulter och experter som vi hämtar in efter behov.