Om AM Public

VISION

AM Public vill visa på den samtida konstens betydelse i samhällsmiljön.

Vi arbetar utifrån övertygelsen att konstnärliga metoder har en viktig roll att spela för ett hållbart samhälle, med kreativa infallsvinklar på bland annat sociala, ekonomiska och ekologiska frågor.

För oss är den offentliga miljön också den unika plats där konstnärlig gestaltning kan berika alla människors vardag, skapa mötesplatser och stimulera till samtal och diskussioner.

Därför strävar vi efter att producera dynamiska former för konstnärliga insatser och att integrera konsten på ett genomgripande sätt i samhällsmiljön.

VISION

AM Public vill visa på den samtida konstens betydelse i samhällsmiljön.

Vi arbetar utifrån övertygelsen att konstnärliga metoder har en viktig roll att spela för ett hållbart samhälle, med kreativa infallsvinklar på bland annat sociala, ekonomiska och ekologiska frågor.

För oss är den offentliga miljön också den unika plats där konstnärlig gestaltning kan berika alla människors vardag, skapa mötesplatser och stimulera till samtal och diskussioner.

Därför strävar vi efter att producera dynamiska former för konstnärliga insatser och att integrera konsten på ett genomgripande sätt i samhällsmiljön.