KOMPETENS

AM Public är ett av Sveriges mest erfarna konsultföretag inom området konst i samhällsmiljö och erbjuder ett brett utbud av tjänster.
Företaget är specialiserat på att genomföra omfattande konstprogram och konstprojekt i komplexa ny- och ombyggnationer. Vi har kapacitet och lång erfarenhet av att hantera hela konstprocessen med välbeprövad metodik – genom förstudie och analys, organisation och projektledning, produktion och genomförande, tills dess att konsten är på plats.

När och där den offentliga konsten möter allmänheten, boende och besökare arbetar vi också med dialog- och förankringsinsatser.

AM Public utför självklart också kortare uppdrag, oavsett konstnärligt uttryck och format, exempelvis inköp av befintlig konst och design samt tillfälliga konst- och kulturprojekt. AM Public arbetar både med mycket erfarna svenska och internationella konstnärer, och med konstnärer som nyligen utexaminerats. Vi har ett stort nätverk av erfarna och solida underkonsulter, där arkitekter och formgivare är våra främsta samarbetsparters.

Andra exempel på AM Publics tjänster är genomförande av:

 • kvalificerade tävlingar för offentliga konstuppdrag
 • inventering och värdering av offentliga eller företagsägda konstsamlingar
 • dokumentation av offentlig konst i text och bild, i publikationer och böcker
 • format för samtal och pedagogik, från samtalsserier till visningar av konst
 • konstevenemang och invigningar av konsten
 • utveckling av offentliga och företagsägda konstdatabaser

Läs mer om bakgrund, vision och våra uppdragsgivare.

AM Public är ett av Sveriges mest erfarna konsultföretag inom området konst i samhällsmiljö och erbjuder ett brett utbud av tjänster.
Företaget är specialiserat på att genomföra omfattande konstprogram och konstprojekt i komplexa ny- och ombyggnationer. Vi har kapacitet och lång erfarenhet av att hantera hela konstprocessen med välbeprövad metodik – genom förstudie och analys, organisation och projektledning, produktion och genomförande, tills dess att konsten är på plats.

När och där den offentliga konsten möter allmänheten, boende och besökare arbetar vi också med dialog- och förankringsinsatser.

AM Public utför självklart också kortare uppdrag, oavsett konstnärligt uttryck och format, exempelvis inköp av befintlig konst och design samt tillfälliga konst- och kulturprojekt. AM Public arbetar både med mycket erfarna svenska och internationella konstnärer, och med konstnärer som nyligen utexaminerats. Vi har ett stort nätverk av erfarna och solida underkonsulter, där arkitekter och formgivare är våra främsta samarbetsparters.

Andra exempel på AM Publics tjänster är genomförande av:

 • kvalificerade tävlingar för offentliga konstuppdrag
 • inventering och värdering av offentliga eller företagsägda konstsamlingar
 • dokumentation av offentlig konst i text och bild, i publikationer och böcker
 • format för samtal och pedagogik, från samtalsserier till visningar av konst
 • konstevenemang och invigningar av konsten
 • utveckling av offentliga och företagsägda konstdatabaser

Läs mer om bakgrund, vision och våra uppdragsgivare.