PROJECTS

Medvaro, Stockholms Sjukhem (2019)

Den omfattande konstsatsning som färdigställdes på Stockholms Sjukhem 2015 övergick 2016 i ett konstpedagogiskt utvecklingsprojekt som syftar till att förmedla och aktivera konstsamlingen på sjukhemmet. Inom projektet ”Medvaro” kan patienter och boende bland annat ta del av ”Konststunder” – samtal om konst i samarbete med Nationalmuseums konstpedagogiska avdelning och ”Konstgöra” – eget skapande i samarbete med konstnär och konstpedagog. Projektet avslutas våren 2019 med ett tvärvetenskapligt seminarium med fokus på konst och hälsa och framtagning av en konstpedagogisk guide.

Projekttid: 2016-2019

Beställare: Stockholms Sjukhem