PROJECTS

300-200-100-26, Per B Sundberg (2018)

Titel: 300-200-100-26

I anslutning till de anrika porslinskvarteren i Gustavsberg bygger Stena Fastigheter 220 bostäder i kvarteret Inläggerskan och Koppformaren. I de sju bostadsentréerna kommer boende och besökare att möta Per B Sundbergs konstnärliga gestaltning ”300-200-100-26”. Konstverken består av aluminiumavgjutningar från äldre gipsoriginal från början av 1900-talet som tidigare använts i porslinstillverkningen. Här synliggörs Gustavsbergs rika kultur- och brukshistoria och det unika konsthantverk som produceras i området än idag. Per B Sundberg arbetade med ”300-200-100-26t” i sin ateljé i de gamla fabrikslokalerna i Gustavsberg som fortfarande rymmer en fungerande glashytta och keramikugnar.

Beställare: Stena Fastigheter.