PROJEKT

300-200-100-26, Per B Sundberg (2018)

Titel: 300-200-100-26
Konstnär: Per B Sundberg
Installationsår: 2018
Placering: Porslinskvarteren, Gustavsberg
Beställare: Stena Fastigheter
Idé och utförande: Konstverken består av aluminiumavgjutningar från äldre gipsoriginal från början av 1900-talet som tidigare använts i porslinstillverkningen. Här synliggörs Gustavsbergs rika kultur- och brukshistoria och det unika konsthantverk som produceras i området än idag. Per B Sundberg arbetade med ”300-200-100-26” i sin ateljé i de gamla fabrikslokalerna i Gustavsberg som fortfarande rymmer en fungerande glashytta och keramikugnar.