Ekängens skola, Älvsjö/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till ny- och tillbyggnationen av Ekängens skola, Stockholm. Ekängens skola kommer att ha plats för 630 elever och ca 60 lärare i årskurserna F-6. Konstprojektets tema kan kopplas till ett filosofiskt betraktelsesätt där helheten anses större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext.

Maria Fribergs stora verk till fasaden på Ekängens skola består av två delar, video och fotografi, och utforskar kläders identitetsskapande möjligheter och begränsningar.

Konstnär: Maria Friberg

Projekttid: 2017-pågående

Uppdragsgivare: Stockholm Konst