PROJEKT

Voxel och Time Trace, Maria Friberg (2019)

Titel: Voxel, Time Trace
Konstnär: Maria Friberg
Installationsår: 2019
Placering: Johan Skytteskolan, Älvsjö
Beställare: Stockholm konst
Idé och utförande: Maria Fribergs konstnärliga gestaltning för Johan Skytteskolan består av två delar – det monumentala fotoverket Voxel på fasaden till skolan och video verket Time Trace som loopas inomhus. I båda verken får kläder representera barn, i Time Trace generationer som passerar genom skolan, i Voxel dynamiken mellan en individ och ett kollektiv.