Ekängens skola, Älvsjö/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till ny- och tillbyggnationen av Ekängens skola, Stockholm. Ekängens skola kommer att ha plats för 630 elever och ca 60 lärare i årskurserna F-6. Konstprojektets tema kan kopplas till ett filosofiskt betraktelsesätt där helheten anses större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext.

Konstnär: Maria Friberg

Projekttid: 2017-pågående

Uppdragsgivare: Stockholm Konst