PROJEKT

Sken, Eva Koch (2003)

Titel: Sken
Konstnär: Eva Koch
Installationsår: 2003
Placering: Sjukhuskyrkan, Södersjukhuset
Beställare: Stockholms läns landsting
Idé och utförande: I sjukhuskyrkan på Södersjukhuset visas ett videokonstverk projicerat direkt på en av väggarna. Verket visar en mycket långsam övergång mellan bilder av solen, jorden och månen. Konstnären har velat uppnå en upplevelse där man kan öppna sitt sinne för naturens storhet, människan och det ogripbara.