PROJEKT

Västra Torggatan, Karlstad (2020)

Uppdrag: Karlstads kommun satsar på utvecklingen av en levande stadskärna med konst och kultur som värdeskapare. Västra Torggatan har möjlighet att bli ett sammanhållet kulturstråk genom centrum. AM Public konstkonsulter har fått i uppdrag av kommunen att bidra med sin konstkompetens genom en förstudie. I Karlstad arbetar AM Public utifrån ett särskilt framtaget koncept. Förstudien är både en process och ett konstnärligt format för att höja blicken och tänka brett för olika infallsvinklar på livet i staden.

Uppdragsgivare: Karlstad kommun