PROJEKT

Drop Rock, Zunino Ignestam (2013)

Titel: Drop rock
Konstnär: Zunino Ignestam
Installationsår: 2013
Placering: Placering Marieborgsgatan/Milstensvägen, Stora Ursvik
Beställare: Stadsbyggnadsprojektet Ursvik
Idé och utförande: Konstverket består av ett antal naturstensblock i älvdalskvartsit med markbeläggning i natursten. Blocken har placerats i grupper längst gångstråket och har inslipade sittplatser.