Förskolor, Huddinge/Stockholm

Uppdrag: Framtagning av förstudier och konstprogram i ett flertal nybyggnadsprojekt, projektledning och samordning av arbetsgrupper för konst, beställning av byggnadsintegrerad konst, sammanställning av konstkollektioner, värdering och försäljning av konst, utveckling av databas och inventering, framtagning av konstpolicy, textproduktion kring konstsatsningar.

Exempel på konstnärer: Anna och Carl Michael von Hausswolff, Färg & Blanche

Projekttid: 2014-pågående

Uppdragsgivare: Huge Fastigheter