PROJEKT

Ersta kyrka, Jonas Lindvall (2014)

Titel: Utan titel
Konstnär: Jonas Lindvall
Installationsår: 2014
Placering: Ersta Kyrka, Stockholm
Beställare: Ersta Diakoni
Idé och utförande: En ny konstnärlig och arkitektonisk gestaltning i kyrkorummet. Gestaltningen består av altare, dopfunt, knäfallsbänkar, ambo och sittbänkar.