PROJEKT

Berg och vatten, Sandra Kantanen (2013)

Titel: Berg och vatten
Konstnär: Sandra Kantanen
Installationsår: 2013
Placering: Stockholms Sjukhem
Beställare: Stockholms Sjukhem
Idé och utförande: Sandra Kantanens konst, som är frukten av studier och reflektioner kring Kina och Finland, handlar om en djup förståelse mellan människan och hennes omgivningar. De 22 bilder som är placerade i passagen mellan den gamla och den nya byggnaden på Stockholms Sjukhem är även tänkta att fungera som en länk mellan olika delar av vår inre värld.