Norra Kvarngärdet, Uppsala

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till den centralt placerade glasfasaden vid torgytan i området Norra Kvarngärdet. I Norra Kvarngärdet i Uppsala pågår idag en omvandling och byggnation av nya bostäder. Totalt planerar Stena Fastigheter att bygga 444 nya lägenheter fördelat på 16 byggnader. De nya husen kommer att ligga längst Råbyvägen och tanken är att skapa en levande stadsmiljö, med ett utbyte mellan fastigheter och gatuliv.

Konstnär: Alyson Shotz

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Stena Fastigheter