PROJEKT

Falling Folds, Alyson Shotz (2019)

Titel: Falling Folds
Konstnär: Alyson Shotz
Installationsår: 2019
Placering: Glasfasad, Norra Kvarngärdet
Beställare: Stena Fastigheter
Idé och utförande: ”Falling Folds” består av en teckning som blästrats på glasfasaden vid torget. Teckningen är framtagen genom en digital animationsprocess och ger ett tredimensionellt intryck. Formerna tycks sväva fritt i luftrummet och fångar en ögonblicksbild ur ett rörelseflöde.