PROJEKT

Grundtanken, Jonas Kjellgren (2016)

Titel: Grundtanken
Konstnär: Jonas Kjellgren
Installationsår: 2016
Placering: Glömstaskolan, Huddinge
Beställare: Huge Fastigheter AB
Idé och utförande: Konstverket ”Grundtanken”  består av tre pärlemorlackade delar, ett stående virvelliknande moln och en liggande vriden form samt en sittskulptur. Utgångspunkten för konstnären har varit att arbeta med abstrakta element som under lång tid kan ge upphov till olika associationer som anspelar på natur, teknik och humanism. Konstverket upplevs på olika sätt från olika ingångar i ljusgården och från trappan.