PROJEKT

Forsåker, Mölndal (2018)

Uppdrag: AM Public har fått i uppdrag att ta fram ett konstprogram för den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal. På platsen har industriverksamhet pågått sedan medeltiden och papperstillverkning sedan 1600-talet. Trots att pappersproduktionen numera är nedlagd präglas platsen fortfarande av forsen som rör sig genom området och av de historiska industribyggnaderna. Utvecklingen av Forsåker är ett av de största bygg- och stadsutvecklingsprojekten i Västsverige under de kommande 10 åren.

Beställare: MölnDala Fastighets AB.