PROJEKT

The well, Åsa Stjerna (2014)

Titel: The well
Konstnär: Åsa Stjerna
Installationsår: 2014
Placering: Svenska Institutets trädgård, Paris
Beställare: Statens Konstråd
Idé och utförande: Ur en torrlagd brunn strömmar oavbrutet en föränderlig ljudslinga, baserad på namnen på de människor som genom århundradena bott och verkat på platsen.