PROJEKT

And The Sun Also Rises, Sophie Tottie & System Change, David Taylor (2016)

Titel: And The Sun Also Rises
Konstnär: Sophie Tottie
Installationsår: 2016
Placering: Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
Beställare: Region Östergötland
Idé och utförande: Enkla mässingslinjer skär kors och tvärs över golvet i ljusgården likt ett kartsystem. Linjerna övergår i relief på betongväggen och tar form som enorma polerade mässingscylindrar. Konstverket reflekterar ljuset och förändras beroende på var du befinner dig i rummet.

Titel: System Change
Konstnär: David Taylor
Installationsår: 2016
Placering: Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
Beställare: Region Östergötland
Idé och utförande: I taket på Universitetssjukhusets ljusgård har David Taylor placerat en avancerad installation som består av kopparrör, aluminium och stål. Den slingrande konstruktionen utgör ramverket för en omfattande ljusgestaltning.