PROJEKT

Universitetssjukhuset i Linköping (2018)

På Universitetssjukhuset i Linköping pågår under mer än ett decennium fram till år 2024 omfattande om- och nybyggnationer. Framtidens US är samlingsnamnet för de olika byggprojekten, sjukhusets utveckling och en vård i förändring. Konsten har vuxit fram under flera års samarbete med konstnärerna i en omfattande process och med många olika involverade aktörer – för att sedan integreras i den befintliga konstsamlingen. Konstsatsningen kännetecknas av hög ambition och representerar en mångfald samtida uttryck som relaterar till vårdmiljön. Tillsammans bildar verken en sammansatt och intresseväckande helhet.

I Ann Magnussons uppdrag som konstkonsult har det ingått att ta fram en förstudie, framtagning av ett genomgripande konstprogram, projektledning och samordning av arbetsgrupper för konst, beställning av byggnadsintegrerad och lös konst. Ett antal konstnärer har fått i uppdrag att ta fram unika och platsintegrerade verk både inom- och utomhus. I AM Publics uppdrag har det även ingått att ta fram konstkollektioner samt en katalog över konsten på Universitetssjukhuset i Linköping.