Bottenstocken, Gröndal/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till tre fasader i Kv. Bottenstocken där tre nya bostadshus med ca 80 nya studentbostäder kompletterar kvarteret. Bostadshusen bidrar till en mer sammanhållen stadsmiljö i Gröndal, de nya byggnaderna är i stort sett identiska och projektet eftersträvar en artikulerad fasadarkitektur.

Konstuppdraget handlar om att utforma tre verk, ett på varje byggnad, på det här sättet förhåller sig konsten till de väggreliefer som sedan tidigare finns i området.

Konstnär: Sara K Christensen

Projekttid: 2018-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem