PROJEKT

77 Million Paintings for Kästa school, Brian Eno (2015)

Titel: 77 Million Paintings for Kästa school
Konstnär: Brian Eno
Installationsår: 2015
Placering: Kästa skola, Huddinge
Beställare: Huge Fastigheter AB
Idé och utförande: Konstverket är Brian Enos första offentliga permanenta verk i Sverige. Verket är ett digitalt ljud-, ljus- och färgkonstverk som  kombinerar över 500 bilder genom slumpgenerator. Resultatet är ett oändligt varierande visuellt flöde som för tankarna till bilderna i ett kalejdoskop. Unikt för detta projekt är att Brian Eno för första gången bjudit in andra att bidra med egna bilder till ett av sina konstverk, eleverna på Kästa förskola och skola i Flemingsberg.

Läs mer här:
Brian Eno gör oändlig konst i Huddinge