PROJEKT

Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg (2018)

Uppdrag: Förstudie, framtagning av ett genomgripande konstprogram, projektledning och samordning av arbetsgrupper för konst, beställning av byggnadsintegrerad och lös konst, sammanställning av konstkollektioner, bokproduktion. Den nya konstkollektionen kommer i dagsläget innefatta fem platsspecifika uppdrag. Inköp av nya konstverk pågår. Byggnadsarkitekt: White arkitekter AB

Exempel på konstnärer för uppdrag: Jesper Nyrén, Nacho Tatjer, Joakim Ojanen, Astrid Krogh, Albin Karlsson,

Exempel på konstnärer för inköp: Therese Parner, Linda Karlsson, Ilja Karilampi, Evren Tekinoktay, Frida Tebus

Projekttid: 2013-2018

Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionen