PROJEKT

Nytorps Mosse, Michael Johansson (2015)

Titel: Nytorps Mosse
Konstnär: Michael Johansson
Installationsår: 2015
Placering: Nytorps Mosse, Huddinge
Beställare: Huge Fastigheter AB
Idé och utförande:  På den nybyggda förskolan har Michael Johansson gestaltat geometriska former i olika färgskalor på väggar och golv. Utgångspunkten har varit att genom en enkel metod skapa ytterligare upplevelser av plats och rumslighet.