PROJEKT

Helix, Monika Grzymala (2018)

HELIX, HUBBEN, UPPSALA SCIENCE PARK, MONIKA GRZYMALA (2018)

Titel: Helix

Konstnär: Monika Grzymala

Installationsår: 2018

Placering: Hubben, Uppsala Science Park

Beställare: Vasakronan

Idé och utförande: Monika Grzymalas ”Helix” på 24,5 meter är monterat i ljusgården i Hubben, Uppsala Science Park. Skulpturen sträcker sig från golv till tak i ljusgården likt en tvinnande växt eller en DNA-slinga: rotad i marken rör den sig uppåt mot himlen och en expansiv rymd. Likt de fysiska beståndsdelar som universum är uppbyggt av tycks den organiska formationen ha kapacitet att transformeras från ett tillstånd till ett annat. Konstnärens förhoppning är att verket ska fungera som en katalysator för ett dynamiskt tänkande och utbyte av erfarenheter.