Nybergs Torg, Jakobsberg/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till innegården mellan de nybyggda fastigheterna. Ny kompletterande bebyggelse mellan befintliga hus och Mälarbanan, bebyggelsen kommer att bidra till Jakobsbergs utveckling till en tät, levande stadsdel. Området gör att Jakobsberg får en tydligare stadsmässig entré till det centrala Jakobsberg.

Det konstnärliga uppdraget är att utforma ett skulpturalt verk som ska stå på innergården mellan de nybyggda fastigheterna. Veronica Brovall har god erfarenhet av offentlig miljö och frågor kring säkerhet och tillgänglighet. Hennes arbeten innehåller ofta ett humoristiskt anslag som blandas med traditionellt hantverk i brons eller expressiv keramisk skulptur.

Konstnär: Veronica Brovall

Projekttid: 2017 – pågående

Uppdragsgivare: Stena Fastigheter