PROJEKT

Times Square Boogie Woogie, Spencer Finch (2017)

Titel: Times Square Boogie Woogie
Konstnär: Spencer Finch
Installationsår: 2017
Placering: Vasagatan, Stockholm
Beställare: Vasakronan
Idé och utförande: Times Square Boogie Woogie är inspirerat av Mondrians Boogie Woogie-målningar och nattljuset på Times Square i New York. Spencer Finch har mätt ljuset med en kolorimeter och utifrån det satt samman en färgkomposition med olika långa färgfilter för ledljusrör som formats helt precist i relation till de artificiella neonskyltarna på Times Square och till Mondrians energistarka målningar. Var och en av konstverkets elva paneler representerar ett ögonblicks ljusbild.