Vågdalen, Hammarby Sjöstad/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till Stockholmshems del av den centrala gård som sammanlänkar fastigheterna i Kvarteret Vågdalen. Här finns gemensamma ytor för kvarterets boende och en förskolegård. Stockholmshem bygger ett hus i Hammarby sjöstad med plats för 113 hyreslägenheter och en förskola. Huset är klart för inflyttning preliminärt hösten 2019.

Konstnär: Josefine Lyche

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem