PROJEKT

Stadsbyggnadsprojektet Ursvik (2015)

Uppdrag: Förstudie, framtagning av ett genomgripande konstprogram, projektledning och samordning av arbetsgrupper för konst, beställning av byggnadsintegrerad konst, broschyrproduktion, samordning av event och invigning, guidade visningar och pedagogiskt arbete. Projektet innefattar tre platsspecifika konstverk. Konsten finns på olika platser i området och har växt fram i samband med att byggnaderna och den omgivande miljön blivit klar. Tanken är att konsten ska bidra till att skapa mötesplatser, generera kreativa processer och skapa unika värden i den omsorgsfulla småstadsmiljö som tillsammans med naturen kännetecknar Ursvik.

Konstnärer för uppdrag: Dana Roosegaarde, Monika Gora och Zunino Ignestam.

Projekttid: 2009-2015

Uppdragsgivare: Stora Ursvik KB