PROJEKT

Vessels, Astrid Sylwan (2013)

Titel: Vessels
Konstnär: Astrid Sylwan
Installationsår: 2013
Placering: Stockholms Sjukhem
Beställare: Stockholms Sjukhem
Idé och utförande: Stora former i blått, lila, rosa, gult, orange breder ut sig över en glasfasad på Stockholms Sjukhem och bildar ett 35 meter långt originalmåleri. Bland de droppliknande ytorna av varierande storlek upprepas en grafisk form som kan associeras till både kärl och pelare. Astrid Sylwan talar själv om sitt verk som en arketypisk motivvärld med klassiska referenser, där kärlet symboliserar det omhändertagande och skyddande och pelaren det stöttande.