Syllen, Årsta/Stockholm

Uppdrag: Förstudie, konstprogram, projektledning, beställning av platsspecifik konst till den centrala gård som sammanlänkar fastigheterna i Kvarteret Syllen. Här finns gemensamma ytor för kvarterets boende så som lek och -sittplatser. Vid tvärbanans hållplats Årstadal bygger Stockholmshem 357 nya lägenheter i fastigheten Syllen, varav 172 studentlägenheter med inflyttning våren 2019.

Haidar Mahdis konstverk ”Årstider” för Kv Syllen ska stå på innergården i det nybyggda bostadskvarteret i Årstadal. Verket består av 4 mm färgglaserade och försilvrade glasskivor placerade i en stålstruktur. Belyst inifrån blir ”Årstider” en blickpunkt som sprider sitt ljus ut på gården.

Konstnär: Haidar Mahdi

Projekttid: 2016-pågående

Uppdragsgivare: Stockholmshem