PROJEKT

Parametric Framework, Max Zinnecker (2010)

Titel: Parametric framework
Konstnär: Max Zinnecker
Installationsår: 2010
Placering: Svea Artilleri, Stockholm
Beställare: Vasakronan
Idé och utförande: Konstverket är en organisk trästruktur som sträcker sig över en stor del av den gräsyta som bildar gårdens gröna mitt. Den kan fungera som mötesplats för olika åldersgrupper och för de som bor, arbetar och vistas i området.