QUB, BUP (2006)

Titel: QUB – konstnärligt utvecklingsarbete BUP
Konstnär: Malin Arnell, Niklas Hansson, Lotta Mossum, Stefan Otto
År: 2003-2005
Beställare: Stockholms Läns Landsting
Idé: QUB – konstnärligt utvecklingsarbete BUP var en konstnärlig undersökning i samarbete med personal och patienter i samband med omorganisationen av barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms Läns landsting. Arbetet resulterade i omgestaltningar av den fysiska miljön, men också i processinriktat utvecklingsarbete. I samband med projektet producerades en bok och flera seminarier.