KONSTEN – En värdeskapande faktor i existensiella möten och som upplevelse i vårdmiljöer (2016-2017)

Titel: KONSTEN – En värdeskapande faktor i existensiella möten och som upplevelse i vårdmiljöer
År: 2016-2017
Beställare: Västra Götalandsregionen
Idé: AM Public fick under 2016 medel från Västra Götalandsregionen (VGR) för att fördjupa och belysa ämnesområdet konst, hälsa och vårdmiljö. Under våren 2016 genomförde AM Public i samarbete med konstenheten inom VGR ett antal workshops med särskilt inbjudna för att utveckla frågeställningar kring konst i vårdmiljöer. Arbetet utmynnade 2017 i ett seminarium  ”KONSTEN – En värdeskapande faktor i existensiella möten och som upplevelse i vårdmiljöer”. Under detta seminarium diskuterades bl a hur konstens roll i vårdmiljöer kan stärkas och fungera som en resurs i mötet mellan patienter, personal och anhöriga. Talare under dagen var Jonna Lappalainen, Morag Myerscough, Ann Magnusson, Richard Sangwill, Henrik Sjövall, Stefan Lundin, Helle Wijk.