Konstens ekonomi (2014)

Titel: Konstens ekonomi
År: 2014
Arrangör: Eva Bonniers Donationsnämnd
Aktivitet: I samband med tävlingen EVA initierade Eva Bonniers donationsnämnd i samarbete med Konstakademien ett antal samtal kring konst, arkitektur och samhällsbyggnation.

Rådande ekonomiska system tycks allt som oftast tränga bort och undervärdera störande element, alternativa kulturyttringar och civila funktioner. Har konsten en bärande betydelse i samhällsbyggandet eller har den placerats utanför marknadsekonomin? Hur kan konstens kvaliteter synliggöras och värdesättas i en tid då den utsätts för råa spekulationsintressen och statussökande?

Medverkande: Mats Rosengren, Professor i Retorik Södertörns Högskola, Paulina de los Reyes, Professor i Ekonomisk Historia, Stockholms Universitet, Martin Gustavsson, Docent i Ekonomisk Historia, Stockholms Universitet. Moderator Tor Lindstrand, Arkitekt och Lektor på KTH Arkitekturskolan, Stockholm och ledamot i Eva Bonniers donationsnämnd