Konstens objekt (2014)

Titel: Konstens objekt
År: 2014
Arrangör: Eva Bonniers Donationsnämnd
Aktivitet: 
I samband med tävlingen EVA initierade Eva Bonniers donationsnämnd i samarbete med Konstakademien ett antal samtal kring konst, arkitektur och samhällsbyggnation.

Synen på objektet förändras i vår tid av nykapitalism och människans roll som konsument av varor, tid och rum blir allt starkare. Begäret och statusen kring objektet har ökat liksom värdet av tillfälliga upplevelser och relationer. Objektet är reellt och något att hålla fast vid i en osäker värld men på samma gång utbytbart och rörligt. Vilken betydelse har objektet i konsten?

Medverkande: Christina Zetterlund, professor i Konsthantverkshistoria och teori, Konstfack, Shahram Khosravi, docent och lektor i Socialantropologi, Stockholms universitet, Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna Museet, Moderator Marie Kraft, arkitekt och forskare, Svenska institutet Paris