ALOUD – A project by Ann Hamilton (2004)

Beskrivning: Aloud a project by Ann Hamilton är en unik bok av den amerikanska konstnären Ann Hamilton. Konstnären har med en mycket liten videokamera, mycket nära, filmat medeltida madonnor och andra träskulpturer på altarskåp och krucifix i Historiska museets samlingar. Videostillbilder av munnar tryckta på tunt psalmbokspapper utgör ett partitur för det ohörbara.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson
Utgivare: Statens konstråd