K+ – Kulturplus i skolan (2007)

Beskrivning: I Kulturplus i skolan arbetade nio kulturarbetare på sex olika skolor i Stockholmsregionen. Grundtanken i projektet var att närvaron av kulturarbetare i skolan skapar nya infallsvinklar och arbetsmetoder i mötet mellan lärare och elever.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson och Lisa Wacklin
Utgivare: Minerva konsult