Omsikt – Konsten i Stockholms Sjukhem (2013)

Beskrivning: Boken ”Omsikt – Konsten i Stockholms Sjukhem” presenterar den omfattande satsning på samtida konst som har gjorts i samband med framväxten av det nya vård- och omsorgsboendet. En rad inbjudna skribenter, från skilda kunskapsområden inom till exempel konst, trädgård, arkitektur, design, filosofi och vård, medverkar i boken och ger personliga beskrivningar och reflektioner över konstverken. I boken medverkar följande författare/skribenter: Petter Eklund, Christine Hammarling, Alistair Hicks, Gunnar Höglund, Christel Kvant, Ann Magnusson, Iréne Matthis, Bo Nilsson, Tessa Praun, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Ola Sigurdson och Barbro Smeds.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson
Utgivare: Stockholms Sjukhem

Ta del av boken här