Floden och tornet – En vägvisare till Tungelsta trädgårdspark (2003)

Beskrivning: Boken Floden och tornet är en vägvisare till Tungelsta trädgårdspark med bland annat texter om och bilder på Jan Håfströms konstverk Tornet.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson
Utgivare: Haninge Kommun