Att dela ett samhälle (2011)

Beskrivning: Konstnärerna Janna Holmstedt, Anna Högberg, Johan Tirén och Johan Waerndt samarbetade mellan 2007 och 2010  på ett idé- och planeringsstadium i projektet Att dela ett samhälle med planerare vid Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Arbetet är sammanfattat i boken Att dela ett samhälle.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson
Utgivare: Kulturförvaltningen, Stockholms Läns Landsting

Ta del av boken här