Konst på SÖS – essäer om konst på sjukhus och i annan institutionsmiljö (2001)

Beskrivning: År 2000 invigdes konsten vid Sachsska Barnsjukhuset och Kvinnokliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Boken skildrar framväxten av ett konstprogram i sjukhusmiljö, och några av de medverkande konstnärerna beskriver sitt arbete. Avsikten med boken är att ge en mångfasetterad bild av samspelet mellan människor, vårdmiljö, konst och arkitektur. Ann Magnusson var projektledare för genomförandet av konstprogrammet mellan 1998 och 2000.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson
Utgivare: Stockholms Läns Landsting