QUB – BUP (2006)

Beskrivning: Under 2003-2005 omorganiserades klinikansluten vård, barn- och ungdomspsykiatri, BUP,  inom Stockholms läns landsting. Hela verksamheten flyttades till före detta Sachsska Barnsjukhuset vid Södersjukhuset. QUB – konstnärligt utvecklingsarbete BUP var en konstnärlig undersökning i samarbete med personal och patienter. Arbetet resulterade i omgestaltningar av den fysiska miljön, men också i processinriktat utvecklingsarbete. I samband med projektet producerades en bok och flera seminarier. Konstnärer Malin Arnell, Niklas Hansson, Lotta Mossum och Stefan Otto.
Projektledare och redaktör: Ann Magnusson
Utgivare: Stockholms Läns Landsting